Classement

#1   Ange123520 votes
#2   soblo2x371 votes
#3   SkySkie343 votes
#4  Univerdenoa209 votes
#5  natsusekai29168 votes
#6  Bilb0quet129 votes
#7  Kaneki114 votes
#8  01Maxou01103 votes
#9  SaruTeki_89 votes
#10  _Ducktim_81 votes
#11  Singa76 votes
#12  reaper0693066 votes
#13  Tinus1752 votes
#14  axelalpha23006547 votes
#15  Claraa_44 votes